Rozpoczynamy rok szkolny 2021/2022

W sobotę 11 września w naszej nowej placówce, którą jest Holy Family Primary School odbyła się inauguracja roku szkolnego. To właśnie tutaj będziemy od tej jesieni uczyć się i bawić po polsku, w grupach przedszkolnych i klasach lekcyjnych.

 

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem polskiego hymnu narodowego. Dyrektor szkoły Anna Gąsior przywitała wszystkich obecnych i przedstawiła grono pedagogiczne. Wspomniała również o dodatkowych zajęciach z tańca ludowego i gry na gitarze, a także zajęciach na świetlicy. Pani Dyrektor przypomniała o wybuchu II Wojny Światowej 1-ego września 1939 roku, a następnie oddała głos Karinie Nowak, która poprowadziła krótką prelekcję dotycząca tych tragicznych wydarzeń i wkładu Polski w zwycięstwo, a także przypominała o bohaterze narodowym i świętym kościoła katolickiego - św. Maksymilianie Marii Kolbe.

 

Po części oficjalnej nastąpił przydział uczniów do poszczególnych grup. Uczniowie i rodzice wraz z wyznaczonymi nauczycielami udali się do swoich klas, gdzie kontynuowano ustalenia organizacyjne.

Mamy nadzieję, że ten rok będzie inny niż poprzedni i wszyscy uczniowie na stałe powrócą do szkolnych ławek, Na ten rok szkolny życzymy wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, a nasza szkoła miejscem radości i wielu przyjaźni.

 

Szanowni Państwo

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała dotację w wysokości £ 2,127.78 od Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministròw w 2020r.  

Serdecznie dziękujemy!

Konkurs kolęd polskich

Pielęgnując rodzime tradycje bożonarodzeniowe śpiewajmy i grajmy kolędy.

Wasze krótkie, dwuminutowe filmiki w kategorii wokalnej lub instrumentalnej prześlijcie Messengerem do wychowawców klas do 6 stycznia 2021 roku.

Wyniku konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową

Dziękujemy bardzo za piękne szopki i pracę, którą w nie włożyliście. Pierwsze miejsce i nagrodę £30 zdobył twórca szopki numer 1, drugie miejsce i £25 dostaje budowniczy szopki numer 3, trzecie miejsce wraz z £20 należą do właściciela szopki numer 2, natomiast dwa pozostałe miejsca i nagroda po £10 otrzymają dzieci, które zrobiły szopkę numer 4 i 5. Bardzo prosimy Rodziców wyróżnionych dzieci o przesłanie do szkoły wiadomości z wyróżnieniem konta, na które prześlemy nagrody.

Wszystkie zdjęcia w naszej fotogalerii.

 

Konkurs na szopkę bożonarodzeniową

Weź udział w konkursie na PRZESTRZENNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ ! Rozwijajmy kreatywność i dbajmy o zachowanie polskich tradycji! Do 15 grudnia Wasi wychowawcy czekają na pakiet pięciu (5!) zdjęć przedstawiających Waszą PRZESTRZENNĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ ( nie ilustracja) i proces jej tworzenia. Jak i w poprzednim roku, przewidziane są nagrody pieniężne dla zdobywców pierwszych trzech miejsc. Zapraszamy do konkursu!

 

Wyniki konkursu recytatorskiego:
Polska Poezja Patriotyczna

 

Na przełomie października i listopada br. otrzymaliśmy Wasze wspaniałe filmiki, które niezmiernie nas rozczuliły i napełniły dumą z Waszych postępów!

Dziękujemy, że mogliśmy podziwiać Wasze wyczyny aktorskie, że mogliśmy zobaczyć jak urośliście!

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają wkrótce nagrody, a Grono Nauczycielskie jednogłośnie wyróżniło występy Aleksandra i Maksymiliana!

Serdecznie gratulujemy naszym Aktorom i Ich Rodzicom.

 

Konkurs Recytatorski Polska Poezja Patriotyczna

Jak każdej jesieni, z dumą wspominamy polskich poetów patriotycznych i wydarzenia historyczne, które opisują. Spośród wierszy zaprezentowanych na stronie naszej szkoły wybierz jeden i naucz się jego recytacji. Nagraj filmik ze swoim wystąpieniem i prześlij na adres szkoły do 11 listopada 2020 roku.

Wiersze na konkurs znajdują się pod zakładką  "Konkursy" .

Rozpoczynamy wirtualny rok szkolny 2020/2021

Witamy wszystkich bardzo serdecznie w wirtualnym roku szkolnym 2020/2021. Szczególnie pozdrawiamy nowe dzieci, które dołączyły do naszej szkolnej rodziny.

Bardzo za Wami tęsknimy i jesteśmy ciekawi jak wyglądacie. Nasze głowy są pełne nowych pomysłów na zajęcia. Z uwagi na obecną sytuację możemy spotykać się jedynie na edukacyjnych zajęciach online. Jako pierwsze proponujemy uczestnictwo w konkursie z okazji Narodowego Święta Niepodległości (więcej informacji podamy w kolejnym ogłoszeniu).
Dlatego prosimy wszystkich o dołączenie do swoich grup klasowych na facebooku.

Przedstawiamy wychowawców klas:

3-4 latki Pani Dominika Leśniowska i Natalia Lewartowska

Zerówka Pani Katarzyna Jaroszewska

Klasa 1 Pani Teresa Madej

Klasa 2 Pani Katarzyna Gronkiewicz

Klasa 3a Pani Elżbieta Wasiak (połączona kl 2a i 2b z zeszłego roku)

Klasa 3b Pani Małgorzata D'Silva

Klasa 4/5 Pani Małgorzata Sołtys

Klasa 6/7 Pani Katarzyna Bilska

Pozostali nauczyciele - Pani Monika Krzyżewska, Pani Klaudia Piątek, Pan Mirosław Lipiec, Pan Krzysztof Izydorczuk

Wiecej informacji pod nr tel. 07525174790

SZANOWNI RODZICE

W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 BARDZO PROSIMY O PRZESŁANIE SMS ( TEL. 07525174790) POTWIERDZAJĄCEGO UCZESTNICTWO WASZEGO DZIECKA W ZAJĘCIACH. W SMS PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ORAZ TREŚĆ BĘDZIE UCZESTNICZYŁ/ŁA W ZAJĘCIACH. TERMIN - DO 7 WRZEŚNIA 2020 R. INFORMACJA TA UŁATWI NAM PRZYGOTOWANIA DO PRACY.
RODZICE, KTÓRZY CHCĄ ZAPISAĆ KOLEJNE DZIECKO DO SZKOŁY RÓWNIEŻ PROSZENI SĄ O WYSŁANIE SMS. W TREŚCI PROSZĘ PODAĆ DODATKOWO ROK URODZENIA DZIECKA. WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ DZWONIĄC NA PODANY WYŻEJ NUMER TELEFONU.
O TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO POWIADOMIMY W NIEDŁUGIM CZASIE.

Dyrektor Szkoły Anna Gąsior

 

Koniec roku szkolnego

Kochane Dzieci

Nadszedł już czas zakończenia roku szkolnego 2019/20. Był to dla nas wszystkich rok wyjątkowo trudny, ale też wzbogacił nas w nowe doświadczenia. Niestety, nie możemy wspólnie spotkać się na uroczystym apelu z okazji zakończenia roku, więc tutaj, chcielibyśmy życzyć Wam udanego wypoczynku, wspaniałej, słonecznej pogody, wielu przygód i niezapomnianych wrażeń. Pamiętajcie, aby podczas wakacji zadbać o bezpieczeństwo zarówno swoje jak i innych.
Wierzymy, że we wrześniu spotkamy się wszyscy zdrowi, wypoczęci, pełni energii i zapału do dalszej nauki.

Do zobaczenia wkrótce 

Szkoła zamknięta do września

Z przykrością informujemy, iż nasza szkoła wznowi działalność dopiero od września. Nie mieliśmy możliwości zrobić tego wcześniej. Wszyscy nauczyciele z niecierpliwością czekają na powrót uczniów, przygotowując się do pracy na nowy rok szkolny.
Chciałabym podziękować wszystkim uczniom, którzy pięknie pracują w swoich domach nad rozwijaniem mowy ojczystej. Pragnę wyrazić swoje uznanie i podziękowania dla naszych nauczycieli, którzy przez cały czas utrzymują kontakt ze swoimi uczniami, zachęcając ich i wspierając w tym trudnym czasie. Wielkie wyrazy szacunku dla waszej wolontaryjnej pracy.
Proszę Państwa w związku z tym, iż nie odbyło się 13 sobotnich zajęć Zarząd Szkoły podjął decyzję o rekompensacie finansowej. Ustalono, iż szkoła zaoszczędziła kwotę 3640 funtów za niezapłacony czynsz oraz koszty dojazdu nauczycieli (tzw. diety). Kwotę tę rozdzielono w następujący sposób:
35f - pierwsze dziecko w rodzinie
30f - drugie
25f - trzecie
Kwoty są różne gdyż różne jest czesne.
Ustalono, że powyższe kwoty zostaną odliczone od czesnego na przyszły rok szkolny 2020/2021.
Uczniowie, którzy nie będą kontynuować nauki w nowym roku szkolnym otrzymają zwrot pieniędzy. W tym celu prosimy o kontakt drogą mailową na adres e-mail:
pssworksop@yahoo.co.uk
W mailu należy podać imię i nazwisko dziecka data urodzenia nr konta oraz oświadczenie z podpisem rodzica, iż dziecko nie będzie uczęszczało do szkoły w roku szkolnym 2020/2021.
Pieniądze zostaną przekazane drogą elektroniczną po sprawdzeniu opłat czesnego za rok szkolny 2019/2020.
Wszystkie nieścisłości będą rozpatrywane indywidualnie.

Dyrektor Szkoły
Anna Gąsior

Nasze konto

Informujemy, że Polska Szkoła Worksop zmieniła numer konta bankowego. Obecny numer to:

59764868

sort code: 30-96-18

Wszystkie bieżące opłaty za szkołe prosimy wpłacać no to nowe konto. 

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Nazwa zadania publicznego: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Anglii w regionach South East, East Midlands, East i South West Kwota dotacji: 22 682,50 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego: 486 600,45 PLN

Zadanie publiczne Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Anglii w regionach South East, East Midlands, East i South West polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

 

  

Aktualności

Opłaty za szkołę

2018-07-01 12:57

Opłaty za szkołę w roku szkolnym 2022/2023:

- za pierwsze dziecko

 200 funtów: 100f+100f,

- za drugie dziecko

 180 funtów: 90f+90f,
- za trzecie dziecko

 160 funtów: 80f+80f,
- czwarte i kolejne dziecko jest zwolnione z opłat.

Opłaty podzielono na dwie części płatne w terminach:
I część - do 31 sierpnia
II część - do 30 listopada


Niedotrzymanie terminu skutkuje dodatkową opłatą w wysokości 10 funtów za każdy miesiąc zwłoki.

W przypadku rezygnacji z nauki w trakcie trwania roku szkolnego, szkoła nie zwraca uiszczonych opłat.
 

Pieniądze należy wpłacać przelewem na konto szkoły:

Polish School Worksop,
numer konta: 
59764868,
Sort Code: 
30-96-18

(prosimy dopisać imię i nazwisko dziecka)

Witamy w roku szkolnym 2021/2022

2021-09-27 15:03

W sobotę 11 września w naszej nowej placówce, którą jest Holy Family Primary School odbyła się inauguracja roku szkolnego. To właśnie tutaj będziemy od tej jesieni uczyć się i bawić po polsku, w grupach przedszkolnych i klasach lekcyjnych.

 

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem polskiego hymnu narodowego. Dyrektor szkoły Anna Gąsior przywitała wszystkich obecnych i przedstawiła grono pedagogiczne. Wspomniała również o dodatkowych zajęciach z tańca ludowego i gry na gitarze, a także zajęciach na świetlicy. Pani Dyrektor przypomniała o wybuchu II Wojny Światowej 1-ego września 1939 roku, a następnie oddała głos Karinie Nowak, która poprowadziła krótką prelekcję dotycząca tych tragicznych wydarzeń i wkładu Polski w zwycięstwo, a także przypominała o bohaterze narodowym i świętym kościoła katolickiego - św. Maksymilianie Marii Kolbe.

 

Po części oficjalnej nastąpił przydział uczniów do poszczególnych grup. Uczniowie i rodzice wraz z wyznaczonymi nauczycielami udali się do swoich klas, gdzie kontynuowano ustalenia organizacyjne.

 

Mamy nadzieję, że ten rok będzie inny niż poprzedni i wszyscy uczniowie na stałe powrócą do szkolnych ławek, Na ten rok szkolny życzymy wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, a nasza szkoła miejscem radości i wielu przyjaźni.

Dotacja KPRM 2021

2021-10-20 22:34

Szanowni Państwo

 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała dotację w wysokości 18.000 zł ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Serdecznie dziękujemy

W ramach projektu opieki nad Polonią i Polakami za granicą Stowarzyszenie "Wspólnota Polska " w roku 2017 udzieliło naszej szkole wsparcia finansowego w formie jednorazowych nagród okolicznościowych dla nauczycieli w kwocie £720 oraz refundację części wydatków na działalność szkoły w kwocie £2,341.77. Projekt jest realizowany ze środków Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularz

Każdy rodzic zapisujący swoje dziecko do Polskiej Szkoły Sobotniej w Worksop jest zobowiązany do złożenia wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego dziecka. Można go ściągnąć z tej strony internetowej, wydrukować i wypełnić. Wystarczy kliknąć na znajdującą się obok ikonkę.